Naziv projekta: Procena različitih aspekata doživljaja selfa kod studenata i njihov uticaj na pojedine segmente mentalnog zdravlja
Istraživač: Teodora Vuletić
Saradnici:

Prijavljeno: 26-10-2021
Odobreno: 3.11.2021

 

 

<<<< Nazad na listu