Naziv projekta: CREP Griskevicius et al 2010 meta-analysis
Istraživač: Ljiljana Lazarevic
Saradnici:
Jordan Wagge, Bahar Balci
Prijavljeno: 21-10-2021
Odobreno: 3.11.2021

 

 

<<<< Nazad na listu