Naziv projekta: Obrazovanje i tržište rada u kontekstu pre i tokom epidemije Kovid-19: iskustva romskih porodica iz podstandardnih naselja u Beogradu
Istraživač: Stefan Milutinović
Saradnici:
Dragana Mitrović, Vojin Simunović
Prijavljeno: 20-10-2021
Odobreno: 3.11.2021

 

 

<<<< Nazad na listu