Naziv projekta: Nadolazeće odraslo doba u Srbiji: uloga identiteta, autonomije i lokusa kontrole
Istraživač: Antonije Jojić
Saradnici:

Prijavljeno: 19-10-2021
Odobreno: 20.10.2021

 

 

<<<< Nazad na listu