Naziv projekta: Komunikacija obuhvata vakcinom: Provera pretpostavki modela sebične naspram modela socijalne racionalnosti
Istraživač: Aleksandra Lazić
Saradnici:

Prijavljeno: 28-12-2018
Odobreno: 11.1.2019.

 

 

<<<< Nazad na listu