Naziv projekta: Ispitivanje bazičnih procesa obrade jezika
Istraživač: Dušica Filipović Đurđević
Saradnici:
Ksenija Mišić, Sara Anđelić, Lenka Ilić, Milica Manojlović, Dajana Osmani, Milica Popović Stijačić, Darinka Anđelković; Maja Savić; Nada Ševa; Maša Popović; Milena Jakić Šimšić; Aleksandar Kostić; Tamara Popović; Marko Perić; Tijana Vesić Pavlović, Dragan Janković
Prijavljeno: 19-10-2021
Odobreno: 20.10.2021

 

 

<<<< Nazad na listu