Naziv projekta: Pretestiranje dualnoidentitetskih intervencija za smanjenje međugrupnih pristrasnosti
Istraživač: Milica Ninković
Saradnici:
Iris Žeželj
Prijavljeno: 08-10-2021
Odobreno: 20.10.2021

 

 

<<<< Nazad na listu