Naziv projekta: Srpska validacija Multidimenzionalne procene interoceptivne svesnosti
Istraživač: Milan Ranđelović
Saradnici:
Danka Purić, Biljana Jokić
Prijavljeno: 07-10-2021
Odobreno: 20.10.2021

 

 

<<<< Nazad na listu