Naziv projekta: Istraživanje motivacije, uverenja i vrednosti budućih nastavnika
Istraživač: Nataša Simić
Saradnici:
Danka Purić, Milica Marušić Jablanović, Milica Vukelić, Katarina Mićić
Prijavljeno: 30-09-2021
Odobreno: 11.10.2021

 

 

<<<< Nazad na listu