Naziv projekta: Detekcija dečijih instruisanih laži
Istraživač: Aleksandra Dinić
Saradnici:

Prijavljeno: 27-09-2021
Odobreno: 11.10.2021

 

 

<<<< Nazad na listu