Naziv projekta: Kros-kulturna studija percepcije gađenja
Istraživač: Iris Žeželj
Saradnici:
Ivana Jakšić; Zoran Pavlović
Prijavljeno: 01-09-2021
Odobreno: 6.9.2021

 

 

<<<< Nazad na listu