Naziv projekta: Sindrom sagorevanja na radu i pokazatelji mentalnog zdravlja radnika tokom pandemije COVID-19 u Srbiji
Istraživač: Teodora Safiye, master psiholog i doktorand
Saradnici:
Prof. dr Milanko Čabarkapa
Prijavljeno: 31-08-2021
Odobreno: 15.9.2021.

 

 

<<<< Nazad na listu