Naziv projekta: Roditeljsko odlučivanje o vakcinaciji dece
Istraživač: Kaja Damnjanović
Saradnici:
Johanna Graeber, Sandra Ilić, Wing Yi Lam, Žan Lep, Sara Morales, Tero Pulkkinen, Loes Vingerhoets
Prijavljeno: 18-12-2018
Odobreno: 30.12.2018.

 

 

<<<< Nazad na listu