Naziv projekta: Konstrukcija i validacija instrumenta za procenu stilova učenja SU-19
Istraživač: Milica Manojlović
Saradnici:
Matija Gvozden, Jelica Milojičić
Prijavljeno: 23-07-2021
Odobreno: 18.8.2021.

 

 

<<<< Nazad na listu