Naziv projekta: Однос између примaрних eмoциjа и црта личнoсти мeрeних тeстoм Прoфил индeкс eмoциja, и перцепције феномена „плинске светлости“ кoд женa жртава насиља у породици
Istraživač: Александра Грба
Saradnici:

Prijavljeno: 01-07-2021
Odobreno: 15.07.2021

 

 

<<<< Nazad na listu