Naziv projekta: Percepcija brižnosti partnera kao činilac odnosa između afektivne vezanosti i prisutne depresivnosti kod žena u postnatalnom periodu
Istraživač: Dejana Voinović
Saradnici:

Prijavljeno: 21-06-2021
Odobreno: 30.06.2021.

 

 

<<<< Nazad na listu