Naziv projekta: Multietnički vršnjački dijalog kao sredstvo poboljšanja međugrupnih stavova i istorijskog mišljenja
Istraživač: Jovan Ivanović
Saradnici:
prof. dr Iris Žeželj; prof. dr Aleksandar Baucal
Prijavljeno: 14-06-2021
Odobreno: 25.6.2021.

 

 

<<<< Nazad na listu