Naziv projekta: Interpesonalni konflikti i stilovi rešavanja – individualne i kroskulturalne razlike (ICARS)
Istraživač: Danijela S. Petrović
Saradnici:
Tamara Džamonja Ignjatović, Ankica Kosić
Prijavljeno: 11-06-2021
Odobreno: 25.6.2021.

 

 

<<<< Nazad na listu