Naziv projekta: Psihološko blagostanje mladih u Srbiji i pandemija COVID-19
Istraživač: Lazar Tenjović
Saradnici:
Nikola Petrović, Jelena Srna
Prijavljeno: 01-06-2021
Odobreno: 11.06.2021

 

 

<<<< Nazad na listu