Naziv projekta: Anizotropija opaženog prostora
Istraživač: Oliver Tošković
Saradnici:
Kristina Jadranović, Ivana Jovanović, Emir Demić, Aleksandra Milosavljević, Ana Avramović, Katarina Kovačević, Jelica Milojičić, Adela Bisak, Milica Šimonović
Prijavljeno: 28-11-2018
Odobreno: 2.12.2018.

 

 

<<<< Nazad na listu