Naziv projekta: Međugrupna empatija – konceptualna sistematizacija i empirijski doprinos razumevanju fenomena
Istraživač: Marija V. Čolić
Saradnici:
Iris L. Žeželj
Prijavljeno: 19-05-2021
Odobreno: 31.5.2021

 

 

<<<< Nazad na listu