Naziv projekta: PRISTRASNOST SEĆANJA NA RAT U HRVATSKOJ 1991-1995 GODINE: psihički procesi u građenju istorijskih narativa
Istraživač: Miloš Jevtić
Saradnici:
prof. dr Iris Žeželj
Prijavljeno: 07-05-2021
Odobreno: 10.05.2021

 

 

<<<< Nazad na listu