Naziv projekta: Pristrasnost ishoda u suđenju o osvetničkoj pornografiji
Istraživač: Jasmina Šljivić
Saradnici:
Aleksandra Lazarević, Ljubica Conić, Nevena Mijatović
Prijavljeno: 05-05-2021
Odobreno: 10.05.2021

 

 

<<<< Nazad na listu