Naziv projekta: Dimenzije Cirkumpleksnog modela porodičnog funkcionisanja kao prediktori pokazitelja poremećaja ishrane u srednjoj i kasnoj adolescenciji
Istraživač: Ivana Živković
Saradnici:

Prijavljeno: 30-04-2021
Odobreno: 10.05.2021

 

 

<<<< Nazad na listu