Naziv projekta: Ispitivanje nastavničkih uverenja i nastavnih praksi u vezi sa naukama o učenju i učenjem potpomognutim tehnologijama
Istraživač: Nataša Simić
Saradnici:
Jelena Vranješević, Kristina Mojović
Prijavljeno: 27-04-2021
Odobreno: 07.05.2021.

 

 

<<<< Nazad na listu