Naziv projekta: Promena samoprocene ličnosti kod studenata glume
Istraživač: Nemanja Kidžin
Saradnici:
dr Danka Purić
Prijavljeno: 23-04-2021
Odobreno: 07.05.2021.

 

 

<<<< Nazad na listu