Naziv projekta: Detekcija dečijih instruisanih laži
Istraživač: Aleksandra Dinić
Saradnici:

Prijavljeno: 19-04-2021
Odobreno: 20.4.2021

 

 

<<<< Nazad na listu