Naziv projekta: Između dva porekla: proces usklađivanja etničkih identiteta kod osoba iz srpsko-hrvatskih mešovitih brakova
Istraživač: Nevena Rudinac
Saradnici:

Prijavljeno: 18-04-2021
Odobreno: 20.4.2021

 

 

<<<< Nazad na listu