Naziv projekta: Kreiranje nacionalnih normi za inventare NEO PI-R i DELTA
Istraživač: Goran Knezevic
Saradnici:

Prijavljeno: 14-04-2021
Odobreno: 20.4.2021

 

 

<<<< Nazad na listu