Naziv projekta: Traumatska iskustva u tranzitu i povezanost sa teškoćama u domenu mentalnog zdravlja kod izbeglica, tražilaca azila i migranata
Istraživač: Aleksandra Bobić
Saradnici:
Maša Vukčević Marković, Tamara Džamonja
Prijavljeno: 14-04-2021
Odobreno: 20.4.2021

 

 

<<<< Nazad na listu