Naziv projekta: Zašto adolescenti viših kmptenecija napreduju ili nazaduju nakon asimetrične vršnjačke interakcije: Ispitivanje karakteristika dijaloga koje prave razliku
Istraživač: dr Ivana Stepanović Ilić
Saradnici:
dr Aleksandra Baucal
Prijavljeno: 08-04-2021
Odobreno: 20.4.2021

 

 

<<<< Nazad na listu