Naziv projekta: Procena fonološkog razvoja na predškolskom uzrastu zadatkom ponavljanja pseudoreči
Istraživač: Maša Popović
Saradnici:
dr Darinka Anđelković, doc. dr Maja Savić, doc. dr Ana Batas
Prijavljeno: 20-11-2018
Odobreno: 2.12.2018.

 

 

<<<< Nazad na listu