Naziv projekta: Stavovi prema braku i udaji: perspektive majki i devojčica iz romskih naselja
Istraživač: Marina Videnović
Saradnici:
Ksenija Krstić, Ivana Stepanović Ilić, Zora Krnjaić
Prijavljeno: 11.05.2018
Odobreno: 19.05.2018.

 

 

<<<< Nazad na listu