Naziv projekta: Mentalno zdravlje i psihološka dobrobit izbeglica i tražilaca azila
Istraživač: Maša Vukčević Marković
Saradnici:
Jovana Bjekić
Prijavljeno: 07-04-2021
Odobreno: 15.4.2021.

 

 

<<<< Nazad na listu