Naziv projekta: Grešno zadovoljstvo i ironična konzumacija: psihološki korelati konzumiranja "lošeg" kulturnog sadržaja
Istraživač: Adela Bisak
Saradnici:

Prijavljeno: 06-04-2021
Odobreno: 09.04.2021.

 

 

<<<< Nazad na listu