Naziv projekta: Pristrasnost ishoda u kontekstu ideološkog identiteta
Istraživač: Jasmina Šljivić
Saradnici:

Prijavljeno: 06-04-2021
Odobreno: 08.04.2021.

 

 

<<<< Nazad na listu