Naziv projekta: BRAČNA I PORODIČNA STABILNOST NAKON 12 MESECI PANDEMIJE COVID-19
Istraživač: Snežana Svetozarević
Saradnici:
Studenti koji pohađaju nastavu iz predmeta Psihologija porodice tekuće 2020/21
Prijavljeno: 30-03-2021
Odobreno: 08.04.2021.

 

 

<<<< Nazad na listu