Naziv projekta: Srpska validacija Multidimenzionalne procene interoceptivne svesnosti
Istraživač: Milan Ranđelović
Saradnici:
Danka Purić, Biljana Jokić
Prijavljeno: 29-03-2021
Odobreno: 08.04.2021.

 

 

<<<< Nazad na listu