Naziv projekta: Međusobni odnos samoprocene i eksperimentalnih mera egzekutivnih funkcija u prostoru ličnosti i inteligencije
Istraživač: Lana Tucaković
Saradnici:
Danka Purić, Marko Živanović
Prijavljeno: 27-03-2021
Odobreno: 08.04.2021.

 

 

<<<< Nazad na listu