Naziv projekta: Komunikacija obuhvata vakcinom: Provera pretpostavki modela sebične naspram modela socijalne racionalnosti
Istraživač: Aleksandra Lazić
Saradnici:

Prijavljeno: 26-03-2021
Odobreno: 08.04.2021.

 

 

<<<< Nazad na listu