Naziv projekta: Morbidna znatiželja: Psihometrijska provera i validacija konstrukta
Istraživač: Nemanja Tošić
Saradnici:

Prijavljeno: 22-03-2021
Odobreno: 08.04.2021.

 

 

<<<< Nazad na listu