Naziv projekta: Faktori koji utiču na diskriminaciju transrodnih osoba
Istraživač: Marija Knežević
Saradnici:

Prijavljeno: 19-03-2021
Odobreno: 26.03.2021

 

 

<<<< Nazad na listu