Naziv projekta: Ko-konstrukcija motivacije za učenje matematike u osnovnom obrazovanju
Istraživač: Ksenija Krstic
Saradnici:
Aleksandar Baucal, Katarina Mičić, Barbara Blažanin
Prijavljeno: 16-03-2021
Odobreno: 26.03.2021

 

 

<<<< Nazad na listu