Naziv projekta: Iskustva pandemije COVID-19 odraslih osoba u Srbiji: kvalitativna studija
Istraživač: Biljana Stanković
Saradnici:
Teodora Vuletić, Natalija Ignjatović, Ana Ivanov, Tamara Džamonja Ignjatović
Prijavljeno: 08-03-2021
Odobreno: 12.3.2021.

 

 

<<<< Nazad na listu