Naziv projekta: Veruj mi da te lažem : Sposobnost laganja kod dece i njeni korelati
Istraživač: Nikola Milosavljević
Saradnici:
Ana Radanović
Prijavljeno: 22-02-2021
Odobreno: 8.3.2021.

 

 

<<<< Nazad na listu