Naziv projekta: Privlačnost sopstvenog lica kroz prizmu Instagram filtera
Istraživač: Aleksandra Milosavljević
Saradnici:

Prijavljeno: 29-01-2021
Odobreno: 19.2.2021.

 

 

<<<< Nazad na listu