Naziv projekta: Karakteristike i položaj mladih u Srbiji
Istraživač: Ksenija Krstić
Saradnici:
Ivana Stepanović Ilić, Marina Videnović, Zora Krnjajić, Višnja Tatić, Marina Stevanović, Elena Stevanović
Prijavljeno: 26-01-2021
Odobreno: 28.01.2021

 

 

<<<< Nazad na listu