Naziv projekta: Učenje za vreme pandemije Covid-19
Istraživač: Kristina Mojović
Saradnici:
Ivana Stepanović Ilć, Tamara Kostić, Dunja Parežanin
Prijavljeno: 11-01-2021
Odobreno: 19.01.2021

 

 

<<<< Nazad na listu