Naziv projekta: Povezanost verovanja u kontradiktorne teorije zavere o koronavirusu i sklonosti ka duplom mišljenju
Istraživač: Marija Petrović
Saradnici:
Iris Žeželj
Prijavljeno: 08-01-2021
Odobreno: 19.01.2021

 

 

<<<< Nazad na listu