Naziv projekta: Analiza karijernih šokova malih preduzetnika tokom COVID-19 pandemije u Srbiji
Istraživač: dr Milica Vukelic, docent
Saradnici:
prof. dr Svetlana Cizmic, prof. dr Ivana Petrovic, dr Vladimir Džinović, naučni saradnik
Prijavljeno: 20-12-2020
Odobreno: 27.12.2020.

 

 

<<<< Nazad na listu